nadpis, 22kB
 
 
 

  ÚVOD

  GDPR

  KONTAKTY

  AKTUALITY

  SBOROVÝ PROGRAM

  SBOROVÉ VÝLETY

  KÁZÁNÍ

  DĚTI

  HISTORIE SBORU

  FARÁŘI SBORU

  FOTOGALERIE

  ODKAZY

 
 
 
 
spodní rám

seznam kázání

datumkniha kapitola: veršobsah
neděle ExaudiPláč Jeremjášův 3: 19 až 26"Rozpomeň se, Bože!"
neděle CantateMatouš 11: 25 až 30"Radujte se, zpívejte, modlete se!"
1. neděle po Zjevení PáněMarek 1: 9 až 11"Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil!"
2. neděle po VánocíchEfezským 2: 19 až 22Svátek Tří králů, Zjevení Páně
Nový rokLukáš 4: 16 až 21Ježíš:"Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli."
Boží hod vánoční1. list Timoteovi 3: 16 Kdy začínají a co jsou Vánoce?
3. neděle adventníIzaiáš 40: 1 až 5 Připravte na poušti cestu Hospodinu!
2. neděle adventníIzaiáš 58: 1 až 7 Jak se nemíjet s Pánem Bohem
poslední neděle v církevním roceMatouš 25: 1 až 7 Podobenství o pannách s lampami
2. neděle před koncem církevního rokuLukáš 17: 20 až 21 Kdy přijde Boží království?
21. neděle po TrojiciMatouš 5: 38 až 48 Kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou!
20. neděle po TrojiciMicheáš 6: 8 Co žádá Hospodin od křesťana?
19. neděle po TrojiciMatouš 6: 11 Díkčinění za chléb náš vezdejší i ostatní dary.
18. neděle po TrojiciMatouš 11: 28 až 30 Pojďte ke mně a učte se ode mne!
17. neděle po TrojiciLukáš 14: 1 až 11 Je dovoleno uzdravovati v sobotu?
16. neděle po TrojiciŘímanům 8: 3b až 9 Kdo nemá ducha Kristova, ten není Jeho.
14. neděle po TrojiciLukáš 17: 11 až 19 Uzdravení deseti malomocných.
13. neděle po TrojiciLukáš 10: 25 až 37Miluj bližního svého, jako sebe samého!
10. neděle po TrojiciLukáš 19: 41 až 44Ježíš pláče nad Jeruzalémem.
7. neděle po TrojiciJan 6: 1 až 15Ježíš nasytí zástupy.
6. neděle po TrojiciMatouš 28: 16 až 20Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto světa.
5. neděle po TrojiciMarek 2: 1 až 12Ježíš uzdraví chromého a odpouští mu hříchy.
2. neděle po Velikonocích,
Misericordias Domini
Jan 10: 22 až 30O ovcích a pastýři - o pravdě
1. neděle po Velikonocích,
Quasimodogeniti
Jan 20: 19 až 29Blahoslaveni, kteří neviděli a uvěřili
Boží Hod velikonoční
Jan 20: 1 až 18Marie Magdalská u prázdného Ježíšova hrobu
květná neděle,
Palmarum
Lukáš 22: 31 až 34Rozhovor Ježíše s Petrem cestou do Getsemane
neděle 5. postní,
Judica
Ezechiel 37: 12 až 14Údolí suchých kostí
neděle 1. postní,
Invocavit
Matouš 4: 1 až 11Ježíšův půst a pokušení v poušti
neděle masopustní,
Estomihi
Marek 8: 31 až 33Ježíš předvídá své utrpení, zatracení a smrt
neděle Sexagesimae Lukáš 8: 4 až 8Podobenství o rozsévači a zrnu
poslední neděle
po Zjevení Páně 
Matouš 17: 1 až 9Ježíšova proměna na Hoře
2. neděle
po Zjevení Páně 
Jan 2: 1 až 12Smysl a účel Zjevení Páně
1. neděle
po Zjevení Páně 
Matouš 3: 13 až 17Proměna světa a proměna člověka při jeho křtu
6. neděle
po sv. Trojici 
1. Petr 2: 1 až 31. list Petrův pro křesťanské diaspory mimo Izrael
4. neděle
po sv. Trojici 
Lukáš 6: 27 až 36Lukáš vyzývá křesťany k milosrdenství a pokoře
3. neděle
po sv. Trojici 
1. list Timoteovi 1: 3 až 7Pavel připomíná Timoteovi cíle křesťanského učení
1. neděle
po sv. Trojici 
Skutky apoštolů 2: 36 až 39apoštol Petr vyzývá věřící k podstoupení křestu
neděle Svatodušní Jan 3: 1 až 15rozhovor Nikodema s Ježíšem
Ez 37,12-14 Neděle 5. postní, Judica